Zakład Usługowo – Handlowy Ubój, Rozbiór i Przetwórstwo Stanisław Dyszer, powstał w 1996 roku w Kaszubskiej miejscowości Cewice w województwie pomorskim.

W zakładzie wdrożyliśmy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP, Dobrą Praktykę Produkcyjną GMP i Dobrą Praktykę Higieniczną GHP.

W ramach rozwoju zakładu rozbudowaliśmy halę uboju, dzięki czemu możemy spełniać oczekiwania naszych klientów pod względem ilości dostarczanego towaru oraz jakości produktu.

Rozwój firmy pozwolił nam także na zakup nowoczesnej - specjalistycznej floty samochodowej do przewozu żywca oraz półtusz i elementów wieprzowych.

Dzięki jednorodnej hodowli, jesteśmy w stanie zagwarantować powtarzalną i wysoką jakość surowca mięsnego.

Jesteśmy zakładem niezależnym od wachań wielkości pogłowia na polskim rynku, dlatego możemy zapewnić stałe i niezmienne dostawy, pochodzące w 100% z jednorodnego zaplecza żywca.